Esileht » Elektrimootorite hooldus ja kontroll

Elektrimootorite hooldus ja kontroll

Elektrimootorite hooldus

Meie hooldemeeskond aitab Teil ära hoida planeerimata seisakuid ning aitab hinnata seadmete seisukorda. Korraline hooldus vähendab kogu tehnikapargi hoolduskulusid ja pikendab seadmete eluiga ning ohutust.

Hooldus töökojas sisaldab:

 • Laagrite kontrolli ja vajadusel vahetust
 • Mähiste lühiskeerdude kontrolli
 • Amperaaži kontrolli
 • Vibratsiooni kontrolli

NB! Küsi hoolduspakkumist! Võimalusel teostame hooldust kohapeal.

Kõrgepinge testimine

Seadme üldiseloomustus:

Testseadme kõrgepinge generaator on konstrueeritud elektrimootorite staatormähiste kerimisel eel,- vahe- ja lõppkontrolli teostamiseks pingeimpulssidega kuni 3500V. Testseadmest antakse korraga kõrgepinge impulss kahele staatorimähisele. Mähiste induktiivsuse ja seadme mahtuvuse vahel moodustub 2 võnkeringi, milles toimub sumbuv võnkumine. Võnkumise kõveraid saame jälgida ostsillograafi ekraanil. Korras mähiste korral kujutised ekraanil kattuvad, vea korral aga erinevad ning selle alusel saab kergesti määrata vea iseloomu. Lisaks impulsi kuju jälgimisele saame ostsillograafi ekraanilt mõõta impulsi amplituudi väärtust. Testimisel tulevad välja vead mootori mähistes : lühiskeerud, ebasümeetria, valesti ühendatud juhtmed jne.

Laagrite paigaldus induktiivkuumutiga

Induktiivkuumuti Easytherm, tagab kiire, ohutu ja kontrollitud viisi soojendada laagrid (kuni 20 kg), puksid, hammasrattad, rihmarattad, muhvid ja muud detailid enne montaazi.

SKF laagrite seisundi nõustaja

 • Võimaldab ärahoida mitteplaneeritud seisakud
 • Aitab planeerida hooldusaega
 • Vähendab hoolduse kulusid
 • Pikendab masinapargi eluiga ja suurendab seadmete ohutust

Seadmega saab mõõta kolme parameetrit:

 1. Vibratsioonikiirus- võimaldab hinnata seadme üldist tehnilist korrasolekut Soovitatavad väärtused on kirjeldatud ISO 10816-3 standardis. Võimaldab prognoosida alljärgnevaid probleeme: disbalanss, viskumine, väändunud võllid, joondamisega seotud probleemid, kulumine (tiivikute labad jne.)
 2. Vibratsioonikiirendus- võimaldab hinnata laagrite ja hamasülekande (reduktorid) seisukorda ja seisundi muutumist. Põhineb SKF-i laagrite eluea teoorial (enveloped acceleration), mille abil on võimalik hinnata laagrite seisundi muutumist (halvenemist) juba varases staadiumis.
 3. Temperatuur – näitab üldise tehnilise seisukorra trendi muutust, mis on seotud hõõrdumisega (kulumisega). Aitab hinnata koormusega seotud probleeme, mis on seotud määretega, tihenditega ja viskumisega.